PRIVACY STATEMENT AUTOSERVICE DMI.
Autoservice DMI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Naam
– Bedrijfsgegevens
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Autogegevens
– Informatie die u zelf invult op ons contactformulier

WAAROM GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS:

 • – Om u te kunnen bellen of mailen over de staat van uw opdracht.
  – Om u nieuwsbrieven te sturen of te mailen voor bv. Apk of onderhoud
  – Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten in behandeling te nemen via sociale media, email, post of telefonisch.
  – Om gegevens te bewaren van uw opdrachten bv. Onderhoudsschema van uw auto
  – Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden.
  – Uw gegevens niet delen met derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

  INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS:
  Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot: info@autoservicedmi.nl of bel 050-5491688. Autoservice DMI zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Wettelijk bepaalde termijn is hiervoor 40 dagen.

  WEBSITE:
  Op onze website staan linken naar andere websites. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links me onze website is verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.